Regulamin sklepu internetowego BUSHMEN.PL

 1. Postanowienia wstępne i definicje
  1. Sklep internetowy WWW.BUSHMEN.PL, zwany dalej sklepem, prowadzony jest przez firmę EcoBe Piotr Kowalski zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 141919018, NIP PL5262320932
  2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu oraz informacji znajdujących się na stronie www.bushmen.pl i jej podstronach.
  3. Wszelkie tłumaczenia stromy www.bushmen.pl i jej podstron na inne języki są dokonywane wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku wszelkich rozbieżności między wersją w języku polskim a tłumaczeniem, wersja w języku polskim ma pierwszeństwo i jest wiążąca dla stron.
  4. B2C – Transakcja prawna ze sklepem na rzecz użytkownika będącego osobą fizyczną.
  5. Konsument – Osoba fizyczna, która dokonała transakcji B2C.
  6. B2B – Transakcja prawna z zarejestrowaną firmą
 2. Kontakt
  Komunikacja ze sklepem może odbywać się następującymi sposobami.

  • Korespondencja: Polska, 00-893 Warszawa, Ogrodowa 7
  • e-mail: kontakt@bushmen.pl
  • Telefon: +48 601 29 46 37
 3. Zasady sprzedaży i dostawy
  1. B2C – Ceny podane w Sklepie podane są w złotych polskich lub/i w UE i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
  2. B2B – Ceny podane w Sklepie podane są w złotych polskich są cenami brutto (zawierają podatek VAT), aw UE nie zawierają podatku VAT.
  3. Do ostatecznej ceny zamówienia może zostać doliczony koszt dostawy.
  4. B2C powinien zapłacić sklepowi za zakupiony towar przed wysyłką
  5. B2B powinien zapłacić sklepowi za zakupiony towar na podstawie odrębnej umowy
  6. Użytkownik może skorzystać ze sposobów płatności dostępnych w Sklepie.
  7. Towar zostanie wysłany przez sklep w możliwie najkrótszym terminie, w sposób wybrany przez konsumenta podczas składania zamówienia.
 4. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Od transakcji B2C można odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych sklepu podanych w niniejszym regulaminie.
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Konsekwencje odstąpienia od umowy:
   • W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi kwotę wynikającą z ceny za towar otrzymany od Konsumenta nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep otrzymał zwrot towaru.
   • Koszt dostarczenia rzeczy nie podlega zwrotowi.
   • Konsument powinien odesłać towar do sklepu na adres podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od umowy.
   • Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni;
   • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
   • Konsumentowi nie przysługuje prawo do zmniejszenia wartości zwracanego towaru, np. poprzez czasowe użytkowanie.
   • W przypadku zmniejszenia wartości zwracanego towaru Sklep zastrzega sobie prawo do obniżenia zwracanej kwoty o wartość wynikającą ze zmniejszenia wartości zwracanego towaru.
 5. Reklamacja i gwarancja
  1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad oraz udziela 2 letniej gwarancji na sprzedany towar.
  2. Gwarancja rozpoczyna się w dniu sprzedaży
  3. W przypadku wystąpienia wady towaru zakupionego w sklepie Konsument ma prawo do reklamacji.
  4. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sklepu.
   Zaleca się uwzględnienie go w reklamacji. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru
  5. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie do 14 dni, a jeżeli nie uczyni tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za zasadne
  6. Towar odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy odesłać na adres podany w § 2 Regulaminu.
 6. Pozasądowe możliwości rzwiązywania sporów
  • Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  • Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  • Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
 7. Dane osobowe
  1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez sklep.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich
  3. Administratorem danych osobowych jest sklep.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Sklep ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym obrażenia ciała użytkownika lub spowodowane przez użytkownika, wynikające z użytkowania sprzedawanych produktów.
  2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r, ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

Polityka prywatności

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Sklepu Bushmen Travel Gear jest firma EcoBe Piotr Kowalski z siedzibą  ul. Dzika 6 lok. 109, 00-172 Warszawa, NIP: 5262320932, Regon: 141979078 zwana dalej Przedsiębiorcą.

Kontakt z Administratorem danych osobowych:

EcoBe Piotr Kowalski: +48 601 294 637

e-mail: kontakt@bushmen.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie Bushmen Travel Gear.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Sprzedaży produktów oferowanych przez Przedsiębiorcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – co dla Administratora stanowi prawnie uzasadniony interes  – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Firmie EcoBe jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Przedsiębiorcą. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania usługi.

Jakie dane zbieramy:

Gdy odwiedzasz naszą witrynę, zbieramy następujące dane:

 • Produkty, które przeglądasz: użyjemy tego, by na przykład wyświetlać produkty, które ostatnio oglądałeś.
 • Lokalizację, adres IP i typ przeglądarki: użyjemy tego do celów takich, jak szacowanie podatków i kosztów dostawy.
 • Adres wysyłki: poprosimy Cię o wprowadzenie ich, abyśmy mogli na przykład oszacować koszty wysyłki przed złożeniem zamówienia!
 • Będziemy również używać plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny, aby zapewnić Ci komfortową obsługę Twoich zakupów.
 • Gdy składasz zamówienie, poprosimy Cię o podanie informacji, takich jak:
 • Imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu

Wykorzystamy te informacje do celów takich, jak:

 • Przesyłania Tobie informacji o Twoim koncie i zamówieniach
 • Kontaktowania się z Tobą w celu poprawnej realizacji zamówień
 • Obsługi przesyłek zamówionych przez Ciebie towarów
 • Odpowiadania na swoje prośby, w tym zwroty i reklamacje
 • Konfiguracji Twojego konta w naszym sklepie
 • Przestrzegania wszelkich zobowiązań prawnych, jakie nakładają na nas obowiązujące przepisy, w tym rozliczania podatków
 • Ulepszenia oferty naszego sklepu

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, lub ocenia produkt, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimowy ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc zmiany nazwy użytkownika, której nie można zmienić ze względów technicznych). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo wymagane są do realizacji wyżej wymienionych celów, a więc przede wszystkim obsługi sprzedaży, o ile nie jesteśmy prawnie zobowiązani do dłuższego ich przechowywania. Na przykład będziemy przechowywać informacje o zamówieniach przez wymaganą liczbę lat dla celów podatkowych i księgowych. Obejmuje to Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adresy rozliczeniowe i wysyłkowe. Pamiętaj, że masz prawo do usunięcia wcześniej swoich danych, o ile nie jesteś osobą prawną.

Z kim dzielimy się danymi

Twoje dane mogą być przekazane podmiotom trzecim w celu realizacji Twojego zamówienia. Na przykład podamy twoje dane firmie kurierskiej, aby dostarczyła zamówiony przez Ciebie produkt.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów
 • firma PayPal- podmiot świadczący usługi płatności on-line.

Jakie masz prawa do swoich danych

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Przedsiębiorcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z Twoimi danymi kontaktuj się z :

Piotr Kowalski: +48 601 294 637

e-mail: kontakt@bushmen.pl

Jak chronimy twoje dane?

 • Twoje dane przesyłane są do naszego sklepu za pomocą szyfrowanego połączenia. Dostęp do nich jest ograniczony i mają go wyłącznie upoważnieni i przeszkoleni pracownicy.

Ciasteczka – cookies

Możesz nie wyrazić zgody na obsługę ciasteczek, lub wyłączyć tę obsługę w Twojej przeglądarce. Jednak ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Bushmen i w praktyce uniemożliwić dokonywanie zamówień. Informację jak wyłączyć cookies w przeglądarce znajdziesz na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Dostarczamy także ciasteczka związane z usługami analitycznymi Google. Te informacje wykorzystujemy do analizy statystycznej i marketingowej pracy sklepu. Mogą one zawierać dane o lokalizacji,  systemie operacyjnym odwiedzających, zewnętrznych adresach które skierowały ich na naszą witrynę. Ciasteczka te wygasają po zamknięciu Twojej przeglądarki. Wyjątkiem jest ciasteczko _ga, które ma ważność 2 lata i służy między innymi do określania, czy nasi klienci odwiedzają sklep ponownie.

Proces dokonywania zamówienia, dodawanie produktów do koszyka i przeglądanie katalogu sklepu również wykorzystuje cookies, wygasające po zakończeniu sesji, w celu obsługi funkcjonalności sklepu i umożliwienia Tobie wygodnego dokonywania zamówień w naszym sklepie.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy z serwisy Youtube, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Dane o Twojej aktywności w sklepie Bushmen mogą być przekazywane w celach analitycznych do systemów przygotowujących statystyki odwiedzin i zachowania klientów w naszym sklepie. Przykładem jest serwis Google Analytics.

Blokowanie cookies

Możesz samodzielnie wyłączyć obsługę ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, wybierz swoją przeglądarkę z listy poniżej.
UWAGA. Wyłączenie cookies ns stronie sklepu Bushmen może uniemożliwić obsługę jego funkcjonalności i składanie zamówień online.